FCI-Standard č.255/02.04.2001/GB převzato z ČMKU Země původu:

Japonsko

Datum publikace originálního platného standardu:

13.03.2001

Využití:

Společenský pes.

Klasifikace FCI:

Skupina 5 špicové a primitivní plemena

Sekce 5 asijští špicové a příbuzná plemena

Bez zkoušky z výkonu

Krátká historie:

Akity se původně ve své domovině využívaly k lovu velké zvěře. V Japonsku ale velkých zvířat značně ubylo, tak se pro Akity hledalo nové uplatnění. Stali se z nich společníci samurajů a šlechtických rodů. Akity jako symbol věrnosti a statečnosti se zúčastňovaly mnoha obřadů a ceremoniálů. Koncem 19. a začátkem 20. století se těšily velké oblibě psí zápasy, kde Akity křížené s těžkými dogovitými psy často hrály hlavní roli. Po zákazu této činnosti opět zaujaly místo společníků. Dnes ve své vlasti slouží u policie i armády, stále častěji se uplatňují v canisterapii a to dokonce i v České republice. Rychle se učí a mají vynikající čich. V myslivosti se nyní již neuplatňují a byly nahrazeny evropskými loveckými plemeny. Jinak je to všestranné plemeno, vytrvalé a přizpůsobivé.

Celkový vzhled:

Velký pes, robustně stavěný, dobře vyvážený, s množstvím hmoty. Sekundární pohlavní znaky jsou silně patrné. Pes je ušlechtilý, důstojný, rezervovaný. Silná konstituce.

Důležité proporce:

Poměr kohoutkové výšky k délce těla (od hrbolku lopatky k hrbolku kosti sedací) je 10 : 11.

Tělo feny je o trochu delší než tělo psa.

Chování a charakter:

Vyrovnaný, věrný, učenlivý a chápavý.

Hlava:

Lebka:

Velikost lebky je v poměru k tělu. Čelo je široké se zřetelnou čelní rýhou. Bez vrásek.

Stop: Patrný.

Obličejová část:

Nosní houba: Velká a černá. Slabý a rozptýlený (difuzní) nedostatek pigmentu je přijatelný pouze u bílých jedinců, ale černá je vždy preferována.

Tlama: Středně dlouhá a silná s širokým kořenem tlamy, zužující se, ale nikoliv zašpičatělá. Nosní hřbet je rovný.

Pysky: Těsně přiléhající.

Čelisti/zuby: Silné zuby, nůžkový skus.

Líce: Středně vyvinuté.

Oči: Poměrně malé, téměř trojúhelníkového tvaru díky zvednutí vnějšího koutku oka, posazené poměrně široce, tmavě hnědé – čím tmavší, tím lepší.

Uši: Poměrně malé, silné, trojúhelníkové, s mírně zaoblenými špičkami, nasazené středně široce, vztyčené a nakloněné vpřed.

Krk:

Silný a osvalený, bez volné kůže, v rovnováze s hlavou.

Tělo:

Hřbet: Rovný a silný.

Bedra: Široká a osvalená.

Hrudník: Hluboký, předhrudí dobře vyvinuté, žebra středně vyklenutá.

Spodní linie: Dobře vtažená k břichu.

Ocas: Vysoko nasazený, silný, nesen silně zatočený nad hřbetem. Pokud je natažen, špička dosahuje téměř k hleznům.

Končetiny:
Hrudní Končetiny:

Rameno: Mírně strmé, dobře vyvinuté.

Loket: Těsně přiléhající k tělu.

Předloktí: Rovné, se silnou kostrou.

Pánevní Končetiny:

Všeobecně: Dobře vyvinuté, silné, přiměřeně zaúhlené.

Tlapky: Silné, kulaté, klenuté, kompaktní, prsty dobře vzájemně přiléhající.

Pohyb:

Pružný, plný síly.

Osrstění:

Srst: Krycí srst je hrubá a rovná, podsada jemná a hustá. Kohoutek a záď jsou pokryty mírně delší srstí, srst na ocasu je delší než na těle.

Barva: Červená, sezamová, žíhaná a bílá. Všechny zmíněné barevné rázy kromě bílé musí mít „urajiro“ (urajiro – bělavá srst na stranách tlamy, na lících, na spodní straně čelisti, krku, hrudníku, těle a ocasu a na vnitřní straně končetin).

Velikost:

Pes : 67 cm

Fena: 61 cm

Tolerance ±3 cm

Vady:

Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

Psi vykazující samičí typ, feny vykazující samčí typ.

Předkus nebo podkus.

Chybějící zuby.

Modře nebo černě skvrnitý jazyk.

Světlá duhovka.

Krátký ocas.

Plachost.

Vylučující vady:

Každý pes vykazující fyzické nebo psychické abnormality bude diskvalifikován.

Agresivita nebo nepřiměřená bázlivost.

Uši nejsou vztyčené.

Svěšený ocas.

Dlouhá srst (chundelatá)

Černá maska.

Znaky na bílém základu.

Poznámka:

Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata

Chovatelská stanice Go Yoshio Kensha
Copyright All Rights Reserved Go Yoshio Kensha